Hotarari CL

Hotarare privind aprobarea Contului de executie al Bugetului local pe anul 2018

Hotarare rectificare Buget Local al comunei Blandiana, luna mai 2018

Hotarare privind aprobarea proiectului de ordine de zi a sedintei ordinare din 24 mai 2018

Hotarare privind aprobarea modificarilor aferente investitiei „Reabilitare scoala primara sat Acmariu. comuna Blandiana”


Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Blandiana si a programului initial de achizitii publice pentru anul 2018


Hotarare privind aprobarea contractului de prestari servicii silvice ce se va incheia cu Directia Silvica Alba-Ocolul Silvic Valea Ampoiului


Hotarare privind aprobarea proiectului de ordine de zi al sedintei ordinare din data de 15 februarie 2018


Hotarare privind destinatia volumului de masa lemnoasa prevazuta a se recolta din padurea proprietatea comunei Blandiana pentru anul 2017


Hotarare privind privind aprobarea transferului cotizatiilor si contributiilor pentru anul 2018, datorate de comuna Blandiana asociatiilor din care face parte


Hotarare privind privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2018


Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru anul 2017


Hotarare privind utilizarea excedentului din anii precedenti


Hotarare privind modificarea si completarea HCL privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018


Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018


Hotararea nr 6/2016, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2016


Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 1 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 2 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 3 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016


Hotararea nr 12/2015, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2015


Hotararea nr 4/2014, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014
Hotararea nr 20/2014, privind aprobarea Contului de executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Blandiana pentru anul 2013
Hotararea nr 21/2014, privind rectificarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014


Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul Comunei Blandiana


Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2012
Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Blandiana pentru incadrarea in numarul de posturi stabilit prin Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare


Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2011