Hotărârile autorității deliberative

2020

Hotararea CL numarul 28/2020
Hotararea CL numarul 27/2020
Hotararea CL numarul 26/2020
Hotararea CL numarul 25/2020
Hotararea CL numarul 24/2020
Hotararea CL numarul 23/2020
Hotararile CL numarul 21, 22/2020
Hotararea CL numarul 20/2020
Hotararea CL numarul 19/2020
Hotararea CL numarul 18/2020
Hotararea CL numarul 17/2020
Hotararea CL numarul 16/2020
Hotararea CL numarul 15/2020
Hotararea CL numarul 14/2020
Hotararea CL numarul 13/2020
Hotararea CL numarul 12/2020
Hotararea CL numarul 11/2020
Hotararea CL numarul 10/2020
Hotararea CL numarul 9/2020
Hotararea CL numarul 8/2020
Hotararea CL numarul 7/2020
Hotararea CL numarul 6/2020
Hotararea CL numarul 5/2020
Hotararea CL numarul 3/2020
Hotararea CL numarul 2/2020
Hotararea CL numarul 1/20202019

Hotararea CL numarul 69/2019

Hotararea CL numarul 68/2019

Hotararea CL numarul 67/2019

Hotararea CL numarul 66/2019

Hotararea CL numarul 65/2019

Hotararea CL numarul 64/2019

Hotararea CL numarul 63/2019

Hotararea CL numarul 62/2019

Hotararea CL numarul 61/2019

Hotararea CL numarul 60/2019

Hotararea CL numarul 59/2019

Hotararea CL numarul 58/2019

Hotararea CL numarul 57/2019

Hotararea CL numarul 56/2019

Hotararea CL numarul 55/2019

Hotararea CL numarul 54/2019

Hotararea CL numarul 53/2019

Hotararea CL numarul 52/2019

Hotararea CL numarul 51/2019

Hotararea CL numarul 50/2019

Hotararea CL numarul 49/2019

Hotararea CL numarul 48/2019

Hotararea CL numarul 47/2019

Hotararea CL numarul 46/2019

Hotararea CL numarul 45/2019

Hotararea CL numarul 44/2019

Hotararea CL numarul 43/2019

Hotararea CL numarul 42/2019

Hotararea CL numarul 40/2019

Hotararea CL numarul 38/2019

Hotararea CL numarul 36/2019

Hotararea CL numarul 35/2019

Hotararea CL numarul 34/2019

Hotararea CL numarul 33/2019

Hotararea CL numarul 30/2019

Hotararea CL numarul 29/2019

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea CL nr 26/2019

Hotararea CL nr 25/2019 aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice

Hotararea CL nr 22/2019 – aprobarea Bugetului Local

Hotararea CL nr 12/2019

Hotararea CL nr 11/2019

Hotararea CL nr 10/2019

Hotararea CL nr 9/2019

Hotararea CL nr 8/2019

Hotararea CL nr 7/2019

Hotararea CL nr 6/2019

Hotararea CL nr 5/2019

Hotarare privind utilizarea excedentului din anii precedenti

Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar local al UATC Blandiana a deficitului sectiunii de functionare in suma de 17.848,64 lei


Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

 


 

2018

Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Blandiana

Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului local al comunei Blandiana – trimestrul IV

Hotarare privind rectificarea Buget de venituri si cheltuieli al comunei Blandiana

Hotarare privind aprobarea modificarilor aferente investitiei „Reabilitare scoala primara sat Acmariu, comuna Blandiana”

Hotarare privind rectificarea Buget de venituri si cheltuieli al comunei Blandiana

Hotarare privind aprobarea Contului de executie al Bugetului local pe anul 2018

Hotarare rectificare Buget Local al comunei Blandiana, luna mai 2018

Hotarare privind aprobarea proiectului de ordine de zi a sedintei ordinare din 24 mai 2018

Hotarare privind aprobarea modificarilor aferente investitiei „Reabilitare scoala primara sat Acmariu. comuna Blandiana”


Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Blandiana si a programului initial de achizitii publice pentru anul 2018

 


Hotarare privind aprobarea contractului de prestari servicii silvice ce se va incheia cu Directia Silvica Alba-Ocolul Silvic Valea Ampoiului

 


Hotarare privind aprobarea proiectului de ordine de zi al sedintei ordinare din data de 15 februarie 2018

 


Hotarare privind destinatia volumului de masa lemnoasa prevazuta a se recolta din padurea proprietatea comunei Blandiana pentru anul 2017

 


Hotarare privind privind aprobarea transferului cotizatiilor si contributiilor pentru anul 2018, datorate de comuna Blandiana asociatiilor din care face parte

 


Hotarare privind privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2018

 


Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului local pentru anul 2017

 


Hotarare privind utilizarea excedentului din anii precedenti

 


Hotarare privind modificarea si completarea HCL privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

 


Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

 


 

2016

Hotararea nr 6/2016, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2016


 

2015

Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 1 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 2 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 3 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016


Hotararea nr 12/2015, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2015

 


 

2014

Hotararea nr 4/2014, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014
Hotararea nr 20/2014, privind aprobarea Contului de executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Blandiana pentru anul 2013
Hotararea nr 21/2014, privind rectificarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014


Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul Comunei Blandiana

 


 

2012

Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2012
Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Blandiana pentru incadrarea in numarul de posturi stabilit prin Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare


 

2011

Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2011