Hotarari CL

Hotararea nr 6/2016, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2016


Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 1 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 2 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Anexa 3 la Hotararea nr 73/2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016


Hotararea nr 12/2015, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2015


Hotararea nr 4/2014, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014
Hotararea nr 20/2014, privind aprobarea Contului de executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Blandiana pentru anul 2013
Hotararea nr 21/2014, privind rectificarea Bugetului local al Comunei Blandiana pentru anul 2014


Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul Comunei Blandiana


Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2012
Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Blandiana pentru incadrarea in numarul de posturi stabilit prin Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare


Hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Blandiana, pe anul 2011