Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative